-a a +a

Felnőttoktatási módszertani képzés a budapesti OK Oktatási Központban

2018-07-30 11:07
N%c3%a9vtelen 1 (fileminimizer)

Az OTP Fáy András Alapítvány szlovák partnerintézményével, az OTP Ready Alapítvánnyal közösen, 2017 júliusától megkezdte az Európai Unió által támogatott Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretein belül a „Pénzügyi-gazdasági oktatás határok nélkül" elnevezésű projekt végrehajtását. Ennek egyik szakmai tartalmi eleme a most induló felnőttoktatási módszertani képzés.

A projekt célja, hogy a 2 éves projektidőszakban minél több Magyarországon és Szlovákiában élő diákhoz, pedagógushoz és szülőhöz juttassa el a már kidolgozott és bevált módszertan alapján oktatható, ingyenes pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási képzéseket. A projekt fókuszában a pénzügyi tudatosság, valamint a pénzügyi- és jövőtudatos tervezés fejlesztése áll, ugyanakkor hozzájárul a két ország pénzügyi kultúrájának és vállalkozásainak fejlesztéséhez, az oktatás reformjához, valamint segítőleg hat az el- és kivándorlás megfékezésére és a hátrányos helyzet leküzdésére.

Mindennek eléréséhez a két Alapítvány a 2018-as év folyamán kiterjeszti oktatás-szakmai tevékenységét a felnőtt lakosság irányába a pedagógusok és a felelős szülők megszólításával, bevonásával, ezáltal hozzájárul közvetlen módon a felnőtt lakosság, közvetett módon pedig a jövő generációjának, a fiatalok pénzügyi és gazdálkodási ismereteinek, kompetenciáinak és napi pénzügyi gyakorlatának bővítéséhez.

Az ifjúsági trénerek képzésének célja, hogy a két Alapítvány részéről megjelölt trénerek megfelelő, a projekt során a későbbiekben hasznosítható ismereteket és gyakorlatot szerezzenek a hatékony felnőttképzés és - ezzel párhuzamosan - a felnőttkori tanulás területén; megismerkedjenek a felnőttoktatói szerepekkel; már meglévő, iskoláskorú tanulók körében alkalmazott tréneri kompetenciáikat gazdagítsák, fejlesszék, kiegészítsék a felnőttképzés releváns módszertani elemeivel; képesek legyenek felnőtt tanulókat célzó hatékony és sikeres tréningek, kiemelten pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási felnőttképzési tréning megtartására; illetve hogy a megszerzett tudásukat későbbiekben multiplikálják a két alapítvány munkatársai és stakeholderei körében. Továbbá kiemelt cél, hogy a „képzők módszertani képzése" alkalmas legyen a tréneri továbbképzést követő szakaszában - jelen tréneri továbbképzés tapasztalatait figyelembe véve - új tananyagok megtartására, ezáltal a megcélzandó célcsoportok (felelős szülők és pedagógusok) téma iránti érzékenyítésére, képzésére.

Az összesen 15 napos képzési folyamat az augusztus 31-i vizsgával zárul.