-a a +a

Szakmai képzés az OTP Fáy András Alapítvány trénerei számára

2021-05-31 15:36
Husk
A „Digital and Interactive Financial Literacy Tales” elnevezésű projekt az OTP Fáy András Alapítvány és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem együttműködésével indult el, hogy egy mobilis, pénzügyi és gazdálkodási ismereteket átadó, ingyenes, digitális és interaktív előadássorozat kerülhessen megvalósításra. Az előadások lényege, hogy az oktatók, trénerek a népmesék bölcsességeit ötvözik a kulturális sokszínűséggel és a XXI. századi pénzügyi kompetenciákkal, legfontosabb kérdéseivel.

A projekt keretein belül 2021. május 17. és 28. között megvalósult egy 10 napos módszertani képzés, hogy a fejlesztők, megvalósítók kellő háttérismeretet, az előadások magas szintű kivitelezéséhez további hasznosítható tudást és gyakorlatot szerezzenek.

 

A képzés fókuszába többek között a népmese műfaji jellemzői, annak pszichológiai szerepe, az interaktív meseelőadás lehetőségei, a beszédtechnika fejlesztése, az improvizáció fontossága, valamint a drámapedagógia eszközrendszere került. A résztvevők rálátást nyerhettek arra, hogy hogyan érdemes értelmezni és alkalmazni a meseszövegeket, milyen szimbólumokat és motívumokat rejthetnek azok, valamint milyen pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tartalommal bírhatnak. További fontos témaként jelent meg a mesemondó eszköztára is, vagyis, hogy hogyan lehet meghatározott témákhoz meséket társítani és hogy hogyan keverhető egymással a népmese és a személyes történet. A résztvevőknek ugyanakkor lehetőségük nyílt arra is, hogy egyes előadások keretein belül kipróbálva magukat, gyakorlással fejlesszék már meglévő kompetenciáikat az interaktív foglalkozások támogatásával.

 

Az OTP Fáy András Alapítvány trénerei a budapesti OK Oktatási és Innovációs Központban személyesen, míg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem résztvevői online csatlakoztak az interaktív képzésre. Többek között olyan szakemberektől tanulhattak a két hét során, mint Stiblár Erika (tanácsadó szakpszichológus, intermodális mesepszichológia képző), dr. Tölgyessy Zsuzsanna (egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem), dr. Zalka Csenge Virág (Fulbright ösztöndíjas, nemzetközi mesemondó, író), Himer Csilla (pénzpedagógus, a Jólétre Nevelés Egyesület elnöke), Fehér Éva (óvodapedagógus, tanító, beszédtanár, drámatanár és színháztörténész), Győri-Nádai Réka (előadó, kreatív szakember, Mit Játsszunk? Vlog csapat tagja).

 

A módszertani képzés komplexitása elősegítheti a projekt hatékony megvalósítását, valamint szervezeti tudássá válva támogathatja a további munkavégzést és tudásátadást is.